Zkuste mrknout na studium tradiční čínské medicíny v naší úžasné Shanti Academy!

„Mnoho pacientů s onkologickým onemocněním má téměř mučednické sklony a často se po mnoho let potýká s nepříjemnými situacemi nebo zdravotními stavy. Cítí se bezmocní, neschopní se změnit, ale přesto nejsou ochotni v této situaci zůstat. Nejdůležitější je vzbudit víru takovéto osoby v její sílu a moc. V mnoha případech tito lidé jen pokrčí rameny a říkají: ,Co se má stát, se stane,‘ ale fyzicky přitom nebojují s žádnou životní situací.“

„Je (…) nesmírně důležité, aby těmto pacientům nebyly v nadměrné míře podávány léky, protože vedlejší účinky některých prostředků na léčbu rakoviny jsou často samy o sobě nebezpečné. Byla zaznamenána úspěšnost u lidí, kteří si rakovinu představují jako nějakého nenáviděného odpůrce, netvora či nepřítele, jehož na určitou dobu zaplaší ve svých imaginárních duševních bitvách. Tato technika má své výhody, současně však staví jednu část sebe sama proti druhé.“ [toto zdůrazňuji]

„Pacienti s rakovinou nejčastěji pociťují vnitřní netrpělivost, když vnímají svou potřebu budoucí expanze a rozvoje, jen aby pocítili, že je zmařena.“ [toto zdůrazňuji]

„Opět zde nemůžeme příliš zobecňovat, ale mnoho lidí velmi dobře ví, že si nejsou jisti, zda chtějí zůstat naživu nebo zemřít. Nicméně nadmíra rakovinných buněk představuje potřebu jejich vyJádření a rozvoje – což je jediná oblast, jež zůstala otevřená – nebo se to alespoň tak zdá.“

z knihy The Way Towards Health: A Seth Book (Cesta ke zdraví: Sethova kniha) od Jane Roberts

https://medicalxpress.com/news/2017-05-cell-focus-reveals-hidden-cancer.html