Od dubna do června ve zlínském Jiném světě hned tři přednášky! Najdete v Kalendáři akcí.

Jednodenní workshop pro laickou i odbornou veřejnost v prostorách Jiného světa. Kurz je zaměřený na hlubokou analýzu našich rodinných, pracovních i přátelských vztahů a na jejich zlepšení pomocí pěti elementů. Každý z nás se narodil v některém z pěti elementů (dřevo, oheň, země, kov, voda). Tyto prvky na sebe vzájemně působí skrze tři různé cykly: rození (vztah matka–dítě), destrukce (dítě–matka) či ovládání (prarodič–vnuk).

Všechny informace o WS najdete zde.