Zkuste mrknout na studium tradiční čínské medicíny v naší úžasné Shanti Academy!

„Když žák dosáhne uvědomění prostřednictvím hluboké meditace a absolutní Pravdy, odpoví jen: ‚So-ham.‘ Učitel říká žákovi: ‚Ty jsi Bůh,‘ a žák mu odpovídá: ‚Já jsem, so-ham.‘ Podívejme se blíže na toto tvrzení a odpověď žáka, jenž si uvědomil své Božství: ‚So-ham.‘ Skládá se ze dvou samohlásek (o, a) a tří souhlásek (s, h, m), přičemž m představuje prostřední zvuk mezi samohláskami a souhláskami.

Souhlásky se nemohou vyslovovat bez spojení se samohláskami, proto souhlásky v oblasti zvuku představují pomíjivost a samohlásky věčnost.

Z tohoto důvodu souhlásky a h spějí k zániku, ale A-U-M zůstávají a tvoří věčné AUM. V sanskrtské výslovnosti první dva elementy splývají v Ó a jejich sloučení stvrzuje třetí element – M.

Ó zkoumá Pravdu, AUM je veliký BŮH. Moudří lidé dosahují svého cíle pomocí věčného AUM. Ten, kdo se soustředí na fonetický element A, první část slabiky AUM, rozjímá o Bohu ve stadiu probuzení. Kdo medituje při U, střední části AUM, začíná vidět záblesky vnitřního světa a komunikovat s Duchem. Ten, kdo medituje na M, třetí části AUM, vidí Boha jako sama sebe, stává se osvíceným a okamžitě dosahuje svobody. Óm, A-U-M, je základní mantra, symbol meditačního stavu a propojení s vyšším Já.

Citace převzata z chystané knihy Bairda Spaldinga Život a učení mistrů Dálného východu (3.–4. díl), která vyjde v roce 2018 v nakladatelství Eugenika.

Mandala byla převzata ze stránky: https://zennedout.com/soham-mantra-series/