6. května vám nabízím přednášku o jedovatých rostlinách.