Zkuste mrknout na studium tradiční čínské medicíny v naší úžasné Shanti Academy!

superthumb„Klíčovým aspektem imaginárního myšlení, které pochází ze ztotožňování se s falešným Já, je chybná potřeba dostávat lásku, pozornost a uznání z okolí. Teprve až tuto iluzi nouze rozpoznáme jako takovou a uvědomíme si Pravdu, zjistíme, že mír přichází pouze z dávání, a ne z dostávání. V uvědomění, že jste nekonečným zdrojem štědrosti a lásky, je velká radost. Kvůli vlivu svého imaginárního myšlení věříme, že vždy musíme být ti, kteří dostávají. V této fantazii jsme dětmi v nouzi, které nic nemají a jsou závislé na dobročinnosti druhých. Mysl zaměřená na minulost je příčinou lpění na tomto výtvoru vlastní představivosti. Naše emocionální tělo jedná jako dítě, které zoufale potřebuje výhradní lásku. Pokud se z této dětinské potřeby osvobodíme, budeme si moci uvědomit, že vše potřebné již máme. Máme toho spousty, tak moc, že to můžeme klidně sdílet s ostatními.

Potřeba výhradní lásky je hlavním pilířem naší osobní fantazie. Je zrozena z falešného já. Žádat, aby ten druhý miloval pouze vás je jako nemoc, vážná choroba, ze které se potřebujete vyléčit. Klamná potřeba výhradní lásky způsobuje všechny druhy nepokoje a úzkosti, hry na obviňování a vinu, jež jsou hlavními příčinami utrpení světa. Odvracením pohledu a rozrušováním se chybami těch druhých si pouze způsobujeme utrpení. Nechceme přiznat že se ztotožňujeme s myšlenkou nedostatku, myšlenkou, že něco schází a že nám někdo jiný musí dávat. Majetnictví a nouze jsou iluzí, nikoli spiritualitou.

Citace z knihy Prém Baby Z utrpení k radosti, kterou na podzim 2015 vydává nakladatelství Eugenika.