Zkuste mrknout na studium tradiční čínské medicíny v naší úžasné Shanti Academy!

Níže vám přináším úryvek z chystané knihy indického jogína a mystika Osha, kterou pod názvem Od medicíny k meditaci brzy vydá nakladatelství Eugenika. Autorova slova o moderní medicíně, fyziologii a psychologii však dokládají neschopnost současných lékařů vyléčit řadu nemocí…

Lékaři konají svou práci na povrchu lidské bytosti

„Lékařská věda, fyziologie a psychologie jsou velmi nevyzrálé obory, protože konají svou práci na povrchu lidské bytosti – nenalézají cestu do jejího středu. A protože nepřijímají existenci uvědomění si sebe sama mimo mysl, uvědomování si sebe sama mimo smrt, jsou naprosto uzavřeny a zaujaty proti obrovskému úsilí mystiků, kteří dosáhli cíle v objevování centra uvědomění.

Mylné diagnózy

Diagnózy fyziologa či lékaře mohou být častokrát naprosto špatné už z toho důvodu, že jejich pohled není dostatečně komplexní. Člověka berou jen jako hmotu, mysl jako vedlejší produkt hmoty, stínový jev, za kterým nic není, nic věčného, nic, co by mohlo trvat navždy. Vytvořili obraz lidských bytostí, který vyvolává u inteligentních lidí pocit zoufalství. A díky tomuto nesprávnému odmítání nemůže být jejich přístup vědecký, je stejně povrchní jako jakýkoliv náboženský fanatismus nebo politika.

Věda nezkoumá, pouze usuzuje

Věda nemá právo odmítat sebeuvědomění člověka, dokud neprozkoumá vnitřní oblohu lidského vědomí a nezjistí, že je utkána ze snů, že to není skutečnosti, ale jen její stín. Ona ale nezkoumá – pouze usuzuje. Materialismus je usuzováním, pověrou vědeckého světa, stejně jako Bůh, nebe a peklo jsou pověrami světa náboženského. Věda není čistou vědou a ani jí být nemůže, protože vědci stále ještě nejsou nevinní, bez předsudků, připravení jít hledat pravdu i navzdory sobě samým a svým zvykům.“