Zkuste mrknout na studium tradiční čínské medicíny v naší úžasné Shanti Academy!

„Nevyhnutelně se rozpouští v proudu času lidské tělo, podobno džbánu z nepálené hlíny, který měkne a rozpadá se ponořený do proudu řeky. Jóga je oheň, jenž naše tělo vypálí, aby jako pevná nádoba vzdorovalo času na věky. Nech ožehnout tímto ohněm své tělo. Tím završíš jeho úplné očištění.“

Citace z připravované knihy Višuddhi (textová a omalovánková část, kterou připravuje Eugenika pro rok 2019) 

Slovojóga v překladu ze sanskritu znamená souznění s Bohem, poznání jednoty. Jóga je jednou z praktických a filozofických cest k poznání skutečné Podstaty, kterou byli obdarováni Nejvyšším naši předkové – Árjové. Celý systém jógy byl vymyšlen jako cílevědomé zdokonalování a rozšiřování vědomí člověka až do jeho úplné jednoty s podstatou světa. Jógu prověřil čas. Tento systém slouží lidem už několik tisíciletí a ukazuje hledajícím skutečnou cestu.

V této kapitole uvádím několik pozic – ásan z praktické jógy, které jsou zvláště vhodné k dosažení rovnováhy právě v krčním centru. Naučte se je a provádějte je jednu po druhé postupně, od jednodušších ke složitějším. Nejvyššího a nejjistějšího účinku dosáhnete, pokud se obrátíte s prosbou o pomoc k někomu, kdo józe rozumí. Jóga se cvičí téměř všude a jógová centra najdete v každém větším městě.

Viparíta káraní mudra (lomená svíčka)

Technika provedení:

Lehněte si na záda a natáhněte nohy. Ruce položte podél těla, dlaně otočte směrem dolů. Pomalu zvedejte natažené nohy asi do úhlu 30° a v této poloze je podržte.

Zapřete se o podložku a zvedněte nohy až do svislé polohy. V této poloze vydržte několik sekund.

Postupně nohy zvedejte tak, aby se začala zvedat i pánev. Podepřete si pánev v oblasti pasu rukama tak, abyste se o podložku podepírali předloktím. Váha trupu bude spočívat na rukou, v tom okamžiku napřimte trup a nohy se snažte vytahovat co nejvíce nahoru.

Volně a klidně dýchejte. Vaše šíje a zátylek budou pevně, ale nenásilně přitisknuty k podložce. Hlava se bude vytahovat z ramen. Páteř se protáhne. Nohy budou směřovat nahoru, ohyb bude v oblasti pánve, ne v oblasti pasu. Je-li pro vás příliš těžké držet nohy svisle, nakloňte je poněkud na sebe tak, abyste chodidla měli téměř nad hlavou.

Pozici zaujměte asi na jednu minutu. Postupně vydržte v poloze svíčky až pět minut. Provádějte ji dvakrát denně: ráno a večer. Jakmile dokážete vydržet v poloze svíčky bez napětí pět i více minut, můžete si dovolit ji cvičit jen jednou denně ráno.

Návrat z pozice: ze svíčky se dostaneme správně tak, že nohy, vystrčené směrem nahoru, poněkud nakloníme směrem k hlavě, uvolníme ruce, položíme je na podložku podél těla a velmi pomalu, obratel po obratli, spouštíme trup směrem dolů, nakonec nohy. Poslední fází je uvolnění v poloze vleže na podložce, které by mělo trvat stejně dlouho, jako pozice sama.

Halásana(pozice pluhu)

Technika provedení:

Vleže na zádech, nohy podél sebe, ruce položte na podložku podél těla, dlaně otočte směrem dolů. Hluboce se nadechněte. Při výdechu se opřete rukama o zem a zvedněte nohy do svislé polohy. Ještě jednou se nadechněte a spusťte nohy za sebe za hlavu, dokud se nedotknou palci podložky za hlavou. Chodidla napněte směrem k hlavě. Snažte se vytáhnout páteř od ramen nahoru jako luk nebo duhu, odlepujte od položky trup postupně jeden obratel po druhém. Šíji se snažte držet volně, váha těla ať spočívá na ramenech. Zprvu si můžeme pomáhat tak, že rukama podpíráme trup v oblasti pasu.

Jakmile dosáhnete správné pozice, opět se nadechněte a zadržte dech na 5–10 sekund. S výdechem spouštějte trup obratel za obratlem zpátky na podložku, nohy budou směřovat nahoru. Opět se nadechněte a s výdechem spouštějte nohy na podlahu, Uvolněte se. Ásanu provádějte 3–5x ráno a večer.

Jakmile pocítíte, že jste si tuto pozici osvojili, přidejte k této pozici ještě jednu fázi a jeden prvek: V okamžiku, kdy budete mít nohy za hlavou, nadechněte se a s výdechem vytáhněte zátylek nad rameny směrem nahoru, protáhněte nohy a plošky chodidel přitáhnete směrem k sobě. Zadržte dýchání na 5–10 sekund.

Nadechněte se a postupně spolu s výdechem se vraťte do původní polohy s nohama za hlavou. Znovu se nadechněte a s pomalým výdechem postupně, jeden za druhým, pokládejte záda na podložku, nohy do svislé polohy. Nadechněte se a spolu s výdechem spouštějte nohy na podlahu. Uvolněte se a odpočiňte si.

Poté, co jste si i tuto pozici dostatečně osvojili, můžete přidat ještě jeden cyklus nádech/výdech a ještě jeden prvek. V poloze s nohama za hlavou a s narovnanými zády spojte ruce na zemi do zámku, otočte je a spolu s výdechem protahujte, šiji jako luk co možná nejvíce směrem k hlavě a snažte se dotknout chodidly podložky co možná nejdále za hlavou.

Nadechněte se a postupně s výdechem se vracejte do polohy s nohama nataženýma za hlavou a rovnými zády. Opět se nadechněte a s dalším výdechem se postupně vracejte do výchozí polohy s nohama za hlavou. Po dalším nádechu spolu s výdechem pokládejte záda na podložku a nohy do svislé polohy. Další nádech a postupně s výdechem spusťte nohy na zem. Uvolněte se a odpočiňte si.

Matsjaásana nebo matsjamudra(pozice ryby)

Technika provedení:

Uvedeme si zjednodušenou variantu této pozice. Lehněte si na záda, nohy podél sebe, ruce podložte pod hýždě dlaněmi dolů. Zatímco se budete opírat o lokty, lehce se nazvedněte od podložky. Pomalu se nadechujte a přitom roztáhněte ramena, vypněte hrudník, natáhněte krk a zakloňte hlavu co možná nejvíce dozadu a dolů k podložce. Při výdechu opatrně roztáhněte lokty do stran, až se temeno hlavy dotkne podložky. S dalším pomalým nádechem co nejvíce roztáhněte hrudník, vypněte hruď, roztáhněte ramena a co nejvíce se prohněte směrem dozadu, abyste co nejvíce zkrátili svaly zad.

Hlavu zakloňte ještě více dozadu. Zůstaňte tak asi půl minuty. Dýchejte dostatečně hluboce, ale klidně. Postupně prodlužujte tuto fázi fixace až na jednu minutu. Až minuta bude pro vás snadná, prodlužte výdrž až na dvě minuty. Pozici opouštějte pomalu, spolu s výdechem. Po cvičení by mělo následovat uvolnění; odpočívejte tak dlouho, jako trvala sama pozice.

Terapeutické účinky jógových pozic

Pozice svíčky a pozice pluhu masírují zadní část štítné žlázy, pozice ryby její přední část. Kromě toho tyto ásany napomáhají rovnoměrnému šíření prány po celém těle. Až do vysokého věku si cvičením uchováte pohyblivost šíje, a tím i celkovou mladistvost organismu.