Zkuste mrknout na studium tradiční čínské medicíny v naší úžasné Shanti Academy!

Kálí – temná stránka ženy je článek o temném aspektu ženské duše, který my ženy často potlačujeme, neboť se samy považujeme za veskrze jasné, nebeské a světelné bytosti. V textu se pokusím tento náhled aspoň částečně zpochybnit a ukázat nás ženy jako bytosti, které pro harmonické zrání potřebují přijmout a ocenit svou temnou vnitřní ženu – Lilith nebo (chcete-li) Kálí. Titulní kresbu Kálí jsem sehnala v Allepey v Indii při své cestě na subkontinent v únoru 2017.

Na úvod trocha čínské teorie…

Když se podíváme na známou monádu jinu a jangu, tak ženské polovině nenáleží světlá a aktivní část, ale naopak ta temná, klesající dolů (do hmotné země), zastupující hmotu, temnotu, Měsíc – a temné vášně. Mnoho žen se v životě snaží žít ve světlé – jangové – části monády, ale je třeba si uvědomovat, že žena do ní nepatří.

Žena má být (a někde hluboko uvnitř ve svém jinu taková je):
  • temná
  • pasivní
  • reprezentující hmotu (půdu, zemi, a tím také plod, který je schopná odnosit a porodit)
  • měsíční (ne slunečná)
  • klesající dolů
  • symbolizovaná (půl)nocí

A přesně tuto část ženství, kterou my, ženy moderní, tak rády popíráme, reprezentuje indická bohyně Kálí (nebo také západní postava Lilith, první Adamovy ženy – viz kresba vpravo níže). Kálí je temným, nevyrovnaným, agresivním aspektem bohyně Parvatí (manželky boha Shivy) – tak jako každá žena v sobě má více osobností (nejen v závislosti na části svého měsíčního cyklu). Tuto Kálí je třeba vynést na povrch, pochopit ji, ztotožnit se s ní a – přijmout ji. Tak se můžeme stát všemi aspekty bohyně Parvatí – těmi kladnými, pozitivními, ale zároveň i těmi zdánlivě horšími, protože i ony k nám patří.

Uříznutá mužská hlava

Když se dobře podíváme na to, jak je bohyně Kálí zobrazována, najdeme tam její agresivní až morbidní vztah k opačnému pohlaví – k mužům. V ruce drží uříznutou mužskou hlavu a není pochyb, kdo je autorem tohoto činu – ona sama. Kolem ní pak leží další těla, která také zabila či zmrzačila.

Kdy „řežeme hlavy“ mužům my?

Říkáte si, tohle nemůžu být já? Ale ano! Kupříkladu před menstruací v období takzvaného premenstruačního syndromu. V případech, kdy v játrech (dle TCM) držíme nezpracované emoce, však takovýto pocit, že jsme na pokraji ublížení někomu, můžeme mít i v jiné fázi cyklu (a klidně i po menopauze). Na fotce jazyka vpravo vidíme (kromě patologie srdce a dalších patologií) také zvýrazněné okraje, které mají barvu do červena, což reprezentuje disharmonii právě v oblasti jater (a žlučníku). Takovýto jazyk (s červenými „okraji“) má hodně současných žen. Vypovídá o nezpracovaných emocích, které pak mohou skrze „šlehající“ játra stoupat a kromě zdravotních obtíží mít za následek také agresivitu (slovní, pocitovou, ale i skutečnou).

Zkusme se proto učit svou „temnou Kálí“ zpracovávat, ať její negativní energie má možnost odcházet postupně a po menších dávkách, jimiž nezpůsobí tolik škod. Budeme-li negaci vpouštět do svého nitra namísto ven, může nás pro změnu postihnout nějaká nepěkná vnitřní nemoc.

Více o Kálí jakožto mytologické postavě najdete na Wikipedii.

Obrázek Lilith byl převzat ze stránky http://www.chetzar.com/images/2009/Lilith_ChetZar.jpg, obrázek jazyka ze stránkyhttp://www.tcmwindow.com/tongue/TongueFeatures/Phlegm-dampness-syndrome.shtml