Zkuste mrknout na studium tradiční čínské medicíny v naší úžasné Shanti Academy!

Cenný test k určení konstituce podle ájurvédy jsem převzala z chystané knihy Valerije Sineľnikova Harmonická strava (Eugenika 2019).

Test pro určení konstitučního typu

Pro co nejpřesnější určení svého konstitučního typu projděte následujícím testem. Otázky jsou rozděleny do tří bloků po dvaceti.

Odpovídejte na stupnici od jednoho do sedmi bodů podle toho, do jaké míry se na vás tvrzení vztahuje, takto:

 1. Vůbec se na mne nevztahuje.
 2. Vlastně se na mne nevztahuje.
 3. Do jisté míry se mne týká.
 4. Občas se mne týká.
 5. Spíše se na mne vztahuje než nikoli.
 6. Týká se mne ve velké míře.
 7. Plně se na mne vztahuje.

Následně sečtěte body v každém ze tří bloků a zapište si výsledek (například Jestliže jste uvedli šest pro první otázku, tři pro druhou, dvojku pro třetí atd., pak výsledek bude 6 + 3 + 2 + … = 88). Tím získáte tři výsledná čísla, díky nimž bude lze stanovit váš typ. Po dokončení testu vám ukážeme, jak na to.

I

 1. Velmi rychle konám.
 2. Je pro mne těžké si osvojit nové novou informaci, pak si ji však pamatuji dlouho.
 3. Jsem živé a veselé povahy.
 4. Má tělesná stavba je křehká a přibírám jen těžko.
 5. Vždy jsem si rychle osvojoval nové pojmy.
 6. Je pro mne charakteristická rychlá a lehká chůze.
 7. Těžko se rozhoduji.
 8. Mám sklony k zácpám.
 9. Často mívám studená chodidla a zápěstí.
 10. Často se cítím nepokojně a mívám starosti.
 11. Stejně jako většina lidí nesnáším chladné počasí.
 12. Má nálada se rychle mění, a i má povaha je emocionálního charakteru.
 13. Hodně mluvím, dokonce i mí přátelé mě mají za užvaněného (užvaněnou).
 14. Často nemohu usnout /můj spánek je lehký.
 15. Někdy mám velmi suchou pokožku, především v zimě.
 16. Mám velmi aktivní mysl a někdy mne trápí vtíravé myšlenky, má představivost je však velmi rozvinutá.
 17. Mám rychlé pohyby a jsem energický (energická), avšak má energie je výbušná a nestálá.
 18. Snadno se rozruším.
 19. Jestliže tyto věci nesleduji, jím i spím nepravidelně.
 20. Rychle si zapamatuji učivo a stejně rychle ho zapomenu.

II

 1. Považuji se za velmi pracovitého.
 2. Často jsem považován za tvrdohlavého.
 3. Vždy se snažím dělat věci přesně a svědomitě.
 4. Jsem chladný (chladná), možná i příliš afektovaný (afektovaná).
 5. Za horkého počasí se cítím nepříjemně a rychle se unavím, možná i rychleji než ostatní lidé.
 6. Často se potím.
 7. Cítím se nepříjemně, Jestliže vynechám jídlo nebo se najím příliš brzy.
 8. Snadno se rozčílím, přestože to ne vždy dávám najevo.
 9. Jedna nebo více následujících charakteristik se vztahuje na mé vlasy: brzké šediny, plešatění, jemné, řídké, světlé, zrzavé, slámové barvy.
 10. Mám velkou chuť k jídlu, a Jestliže si to přeji, jsem schopen (schopna) sníst značnou porci.
 11. Mám poměrně pravidelnou stolici, spíše trpím průjmy než zácpami.
 12. Snadno se rozčílím.
 13. Přikládám velkou důležitost detailům.
 14. Jsem schopen (schopna) se rychle rozčílit, a tím si ulevit.
 15. Preferuji studená jídla.
 16. Často mívám pocit, že v místnosti je spíše chladno než teplo.
 17. Nesnáším dobře velmi horká a ostrá jídla.
 18. Těžko snáším osoby, které nesouhlasí s mým názorem.
 19. Rád (ráda) testuji vlastní síly a Jestliže se k něčemu odhodlám, učiním vše k realizaci svého cíle.
 20. Jím pomalu a jednám systematicky.

III

 1. Je pro mne přirozené jednat uvážlivě a systematicky.
 2. Ve srovnání s ostatními snáze přibírám na váze a méně snadno hubnu.
 3. Jsem klidné a vyrovnané povahy, není snadné vyvést mne z rovnováhy.
 4. Klidně mohu vynechat jídlo a vůbec se necítím nepříjemně.
 5. Jsem náchylný (náchylná) k zánětům sliznic, otokům, astmatu a onemocněním nosních dutin.
 6. Abych se následující den cítil (cítila) dobře, musím spát alespoň osm hodin.
 7. Spím velmi hluboce.
 8. Jsem chladnokrevný (chladnokrevná) a jen těžko se rozzlobím.
 9. Učím se pomaleji než druzí, avšak mé vědomosti jsou uspořádané a zachovávám si je déle.
 10. Mám sklony k nadváze, snadno přibírám.
 11. Nevyhovuje mi studené a vlhké počasí.
 12. Mám husté, tmavé, vlnité vlasy.
 13. Má pevnou a silnou postavu.
 14. Mám hladkou, měkkou pokožku poněkud bledého odstínu.
 15. Hodí se na mne definice: klidný (klidná), dobrosrdečný (dobrosrdečná), jemný (jemná) a shovívavý (shovívavá).
 16. Mám pomalé trávení, proto mám po jídle vždy pocit těžkého žaludku.
 17. Jsem velmi vytrvalý (vytrvalá) a dokážu se ovládat, má energie je stabilní.
 18. Obyčejně hovořím málo a rovnoměrně.
 19. Často se po probuzení cítím ospale, pomalu vstávám a celkově mi trvá déle, než se ráno rozhýbu.
 20. Jím pomalu a systematicky si plním všechny své aktivity.

Výsledky

První blok určuje typ váta, druhý pitta a třetí kapha. Jestliže je výsledek v jednom z bloků výrazně vyšší (více než 1,5 x) a od dalších dvou se zásadně odlišuje, například jestliže je I (váta) – 140, II (pitta) – 60, III (kapha) – 48, tehdy můžeme hovořit o převládání jednoho typu neboli o čistém konstitučním typu. V případě uvedeného příkladu by se jednalo o čistý typ váta.

Jestliže se dvě hodnoty od sebe odlišují pouze minimálně (s rozdílem ne větším než 1,5 x) a třetí je výrazně nižší, například I (váta) – 100, II (pitta) – 92, III (kapha) – 35, tehdy hovoříme o smíšeném typu (zde by šlo o typ váta-pitta).

Jestliže jsou všechny tři bloky přibližně stejné, užíváme označení trojitý typ.