Zkuste mrknout na studium tradiční čínské medicíny v naší úžasné Shanti Academy!

Famadihana aneb Otáčení kostí je rituál z kultury Madagaskaru, který je zcela jiný oproti tomu, jak vnímáme smrt (blízkých) a smrtelnost obecně my na Západě. Tamní obyvatelé považují kosti, uložené v zemi, za známku stálé přítomnosti jejich blízkého, o něhož je třeba se postarat i pár let po smrti. Mrtvý je tak očištěn, znovu připraven k pohřbu, ale také mu jeho příbuzní ukážou dům, seznámí ho s novými členy rodiny atd. Přečtěte si úryvek z cestopisu Kolem světa za 50 let, jejž v dohledné době vydá nakladatelství Eugenika:

„Asi tak pět nebo šest let poté, co je tělo zemřelého člověka pohřbeno, a tedy v době, kdy z něho zůstanou jen kosti a pár šlach, rodinní příslušníci tělo exhumují, otevřou rakev, láskyplně kosti omyjí, pomažou medem kvůli konzervaci a poté s kostmi tančí za zvuků živé hudby. Nakonec je uloží do menší pestrobarevné rakve, aby je o několik dní později znovu pohřbili, a slavnostně s rakví procházejí ulicemi města, kde zemřelá osoba žila.

Sledoval jsem tento ceremoniál v malé vesnici, kde jedna rodina právě exhumovala popa a prarodiče. Událost slavili všichni místní obyvatelé. Byla to radostná oslava, vůbec mi nepřipadala nijak morbidní či bizarní. Všichni tančili v ulicích, popíjeli a tleskali, a dávali tak najevo radost, že do vesnice opět na pár dní zavítali jejich „drazí dlouholetí přátelé“. Poté doprovodili kosti do rodinného domu, kde se jim dostalo uvítání jako milým blízkým, kteří byli dlouho pryč. Rodinní příslušníci je provedli po domě, pověděli jim, co je v rodině nového, požádali je o radu ohledně některých důležitých věcí a představili jim nové manželské partnery a děti.

Jako uznávanému zahraničnímu hostu se mi dostalo pozvání, abych se připojil ke slavnostem, a byl jsem požádán, abych vysvětlil zesnulým – vlastně pardon, drahým dlouholetým přátelům – ten zázrak, že onen úžasný muž Barack Obama – dle slov mých hostitelů dobrý, moudrý a inteligentní černoch, syn Afričana a manžel ženy, která je pravnučkou otroků, byl zvolen za prezidenta mocných Spojených států. Ona událost vyvolala v Africe vlnu radostného vzrušení a černý kontinent zahořel nadějí, že Americe, a také jemu samému, svítá na lepší časy.

A měl jsem dojem, že kosti tyto zprávy velmi potěšily.“

Albert Podell


Fotografie byla převzata z Wikipedie