Zkuste mrknout na studium tradiční čínské medicíny v naší úžasné Shanti Academy!

Tamilská varianta mantry OM

Co mají společného mantry a kvantová fyzika? Když jsem začínala s jógou, byl pro mě nepochopitelný a nejtěžší úvod každé lekce, na které nás učitel nutil zpívat třikrát mantru OM a sám ještě pokračoval ve zpívání divných „písniček“, jejichž smysl mi unikal. Dnes v mých vlastních lekcích jógy často v úvodu hodin také zpíváme OM. A protože historie se opakuje, opakuje se i nechuť cvičenců si mantru zazpívat. Vysvětleme si proto důvody, proč je dobré mantry znát a používat.

Výlet do teorie superstrun

Ezoterický pohled (Indie)

Indičtí jogíni a myslitelé jsou přesvědčeni o tom, že slabika OM je to, čemu se na Západě říká velký třesk. Že tedy na počátku všeho to byla právě slabika OM, která se „roztáhla“ na „plochu“ původní nicoty a vytvořila časoprostor (a tím celý vesmír).

Vědecký pohled (západní kvantová fyzika)

Mytologické pojetí počátku světa přestane být ezoterické, pokud se podíváme na to, co nám s větší či menší dávkou odvahy říkají kvantoví fyzici už celá desetiletí. Že totiž nejmenší částečkou hmoty není atom, jak si jej představujeme (jako tvrdou mikrokuličku), ale útvar podobný struně, jenž vibruje a podle druhu vydávaných vibrací pak shluky stejně vibrujících superstrun vytvářejí konkrétní druhy (typy) hmoty.

Zdá se tedy, že hmota je tvořena čímsi velice podobným struktuře hudby a zpěvu.

Napojení na Kroniku Ákášu

Napojení se na energii mnoha set generací

Jestliže zpíváme silnou mantru, jakou je třeba právě OM (těmto nejstarším jednoslabičným se říká beeja mantra), tak se tím napojujeme na stovky generací před námi, které s opakováním mantry (= modlitby) začaly a díky nimž získává vyslovená slabika obrovskou sílu – to je důvod, proč někdy dojde třeba k vyléčení nemoci „jen“ díky tomu, že se za dotyčného někdo intenzivně modlil. Opakováním silné mantry/modlitby se napojujeme na ákášický prostor vesmíru (Ákáša = vesmírná „kronika“, k níž mají přístup osvícení, mágové, intuitivní osoby a jinak duchovně napojení či citliví jedinci). Tím je působení mantry/modlitby na organismus i duši člověka mnohem silnější, než kdyby si na počátku lekce jógy zpíval třeba Skákal pes přes oves (ačkoli i to by bylo lepší než nezpívat vůbec 😉 ).

Léčivá vibrace pro tělo

Druhý význam zpěvu slabiky OM spočívá v tom, že jsou-li nejmenším základem hmoty (a tedy i našich fyzických těl) superstruny, pak silná mantra/modlitba dokáže doslova provibrovat (= promasírovat) každou buňku a s ní i všechny další, ještě drobnější úrovně fyzického těla až po jednotlivé superstruny.

Koncentrace na dech, vypojení mysli

Třetím pozitivním aspektem zpěvu (mantry) je dech, respektive koncentrace na něj. OM se zpívá ve výdechu po dlouhém nádechu, a tak se často jedná o první dechové cvičení (pránájámu) konkrétní jógové lekce a často i první setkání cvičence s tím, že něco takového jako usměrňování dechu existuje.

Dvě hlásky jsou ve skutečnosti tři

Méně obecně se ví, že dvojhláska a slabika OM ve skutečnosti zahrnuje tři hlásky, a sice A-U-M. Anglický fonetický přepis slabiky OM na AUM tedy zdaleka není jen gramatická záležitost. Hlásce A totiž odpovídají dvě spodní čakry těla – kořenová a sakrální. Samohláska A proto při zpěvu rezonuje v podbřišku, a právě do něj hlásku A „usazujeme“ přibližně první třetinu doby trvání jednoho OM. Druhá třetina patří samohlásce U, jíž odpovídá oblast solar plexu, a především srdeční čakry, a tedy oblast hrudní páteře. Poslední souhláska M pak zní v hlavové části – a tedy patří ke třetímu oku a také k sedmé, korunní čakře.

Sebediagnostika pomocí AUM

Zpěv manter (a zpěv obecně) dokáže pročistit vnitřní prostor těla a pomoci člověku při cenné sebediagnostice. I to je důvod, proč na svých hodinách jógy věnuji úvodnímu OM pozornost a snažím se vysvětlovat důležitost vydávaných vibrací.

Prvních pět čaker ze sedmi (kořenová, sakrální, solar plexu, srdeční a krční) totiž náleží k našemu fyzickému tělu (čakra třetího oka jen částečně), konkrétně:

  • kořenová: závěrečné etapy vylučování + první etapy rozmnožování; finanční a rodinné vztahy (řitní otvor, pochva, ústí močové trubice)
  • sakrální: reprodukce + vyměšování (tlusté střevo, tenké střevo, močový měchýř, pohlavní orgány)
  • solar plexus: vztah mezi námi a okolím (ledviny, žaludek, slinivka, slezina, játra, dvanáctník, horní úsek tenkého střeva atd.)
  • srdeční: vztah k sobě samému (srdce, plíce, brzlík, dolní část hrtanu a hltanu atd.)
  • krční: komunikace (štítná žláza + dýchací a zažívací trubice, dutina ústní)

Sebediagnostika pomocí OM v praxi

V úvodu jógy se pohodlně posadíme a zavřeme oči. Díky tomu si můžeme účinně vizualizovat celý prostor trupu svého těla od svěračů v pánevním dnu až po krk a krční čakru (a otvor úst).

Při nádechu si představujeme, že objem nadechnutého vzduchu „usazujeme“ v dolní části bříška vyklenutého masou vzduchu směrem ven, a výdech regulujeme pomocí pomalého a pravidelného jednorázového „vypouštění“ tohoto vzduchového rezervoáru z prostoru břicha. Přitom sledujeme cestu vzduchu od první přes druhou, třetí a čtvrtou čakru až po pátou čakru a potom dále ústy ven.

Protože se výdechu účastní hlasivky (= zpěv), můžeme relativně snadno a poté, co aspoň trochu poznáme vnitřní prostor svého těla, skrze tento vydávaný zvuk mapovat stav svého těla v jeho jednotlivých „prozpívávaných“ částech (symbolizovaných jednotlivými čakrami – viz výše).

Obecně platí: čím libozvučnější zvuk (zpěv = hlas), tím zdravější oblast těla.

Nikdo zdravý nezpívá falešně

Slyšíme-li nelibozvučný, skřípavý zvuk svého hlasu například při průchodu výdechu oblastí druhé čakry, můžeme (a měli bychom) pak začít pátrat dále po tom, zda se něco nefyziologického neděje právě v oblasti střev či pohlavních orgánů (ke změně vibrací v neladné ale stačí premenstruační syndrom). Ono časté „zpívám falešně“, čehož se (nejen cvičenci) nejvíce obávají, je proto skvělým indikátorem toho, že v konkrétní části těla se může dít něco, co se zatím neobjevilo na fyzické úrovni v podobě nemoci, takže prozatím máme čas energetickou blokádu najít, zpracovat a rozpustit.

Byla bych moc ráda, kdyby se lidé postupně zbavovali strachu ze zpěvu (nejen OM) a kdyby začali využívat potenciál svého vnitřního léčitele, kterého máme k dispozici každý – svůj hlas. Nejenže tím můžeme výrazně pomoci vlastnímu zdraví a rovnováze, ale navíc tím můžeme uvolnit i různé verbální komunikační blokády, jež se mohou projevovat nejen problémy s ostatními lidmi, ale i takovými – zdánlivě čistě fyzickými – nepříjemnostmi, jako je třeba koktání.

Tento text jsem napsala v roce 2014 pro portál Jogoviny.cz. Toto je jeho upravená verze. Verze původní je majetkem EuroAge, s. r. o., nebo partnerů, a je vázán autorskými právy.

Zdroje fotek: tamilské om: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Tamil_Om.svg/2000px-Tamil_Om.svg.png; koláž se slonem: https://i2.wp.com/www.uniquebiren.com/wp-content/uploads/2015/04/dom-dest-main1.jpg; fotka vesmíru: anglická Wikipedie; Kronika Ákáša: http://www.akashachronik.info/resources/Guan+Yin.jpg; superstruna: https://futurism.com/wp-content/uploads/2015/11/string-theory.jpg; kresba s vysvětlením působení A-U-M: http://swamij.com/images/circles-aum-4th.jpg; om chanting: https://i.ytimg.com/vi/YXWUQKLTo9U/maxresdefault.jpg; fotka zpívajícího s tanpurou: https://www.harmonicsounds.com/wp-content/uploads/2016/05/overtones-tampura-600×400.jpg; meditující úředníci: http://www.srlworld.com/media/banner/c8545cefe11284aa56d0fc3f96a07609.jpg