Zkuste mrknout na studium tradiční čínské medicíny v naší úžasné Shanti Academy!

Většina z nás touží v životě po hlubokém partnerském vztahu. Hledáme tedy spřízněnou duši, ať už ji chápeme z jakéhokoli hlediska (náboženského, citového, reinkarnačního atd.). V knize, kterou připravuji pro nakladatelství Eugenika, jsem našla krásný popis:

„Milovat sám sebe také znamená, že nedovolíte ostatním, aby vás zneužívali. Znamená to, že se naučíte říkat „ne“ lidem, jejichž činy a úmysly nejsou ve vašem zájmu. Na této úrovni je opět nejdůležitější zjistit, jaký vztah máte sami k sobě, a prozkoumat hluboce zakořeněná přesvědčení o své osobě. Toto jsou dva první kroky na cestě ke zhmotnění vaší kompatibilní spřízněné duše.

Co je tedy vlastně spřízněná duše? Lidé si pod tímto termínem obvykle představují několik věcí.

Pro většinu lidí je spřízněná duše někdo, koho znali dříve, z jiného časového období a místa – například z nějakého minulého života. V tomto minulém životě se rozvinulo citové pouto, které svou intenzitou překonalo vztah na fyzické úrovni. Vzpomínka na toto pouto určitým způsobem přetrvala i přes očistný proces smrti a znovu se zrodila do nového života. Někteří lidé věří, že spřízněná duše je zkrátka někdo, koho jsme milovali v jiném čase a prostoru.

Takové vztahy se spřízněnými dušemi existují. Všichni jsme se reinkarnovali z minulých životů, nebo, abychom používali lepší termín, preexistencí. Někteří z nás mají na tyto dřívější životy matné vzpomínky. Může se nám stát, že potkáme naše spřízněné duše a zjistíme, že jsme do nich stále zamilovaní. Nepamatujeme si třeba vše, co se stalo v minulosti, ale pocity lásky jsou hluboké a bezprostřední.

Existují různé náboženské systémy, ve kterých se vyskytuje představa reinkarnovaných milenců. Jedním z nich je hinduismus, ale také jsou některé další, ve kterých je tato vrstva nenápadná, na první pohled skrytá pod nánosem západní kultury.

Pokud ale poznáme někoho, koho jsme dříve nikdy neviděli, možná, že jej také známe ze spirituálního světa. Může se rovněž jednat o bytost, které se někdy říká nebeský posel.

Jednota dvou duší nemusí nicméně být nutně zapříčiněna jejich známostí z minulého života. Neustále vznikají nové a nové jednoty spřízněných duší a energie, která z nich vyzařuje, dává naději dalším lidem. Pro lidi, kteří jsou součástí podobné jednoty, je spřízněná duše někdo, koho si vysnili právě teď. S minulými životy v takovém případě nemáme nic do činění.

Věřím, že spřízněná duše je někdo, kdo je na nás z určitého důvodu naladěn svými vlastnostmi, osobností, fyzickou a psychickou formou. Toto naladění nemusí mít nic společného s minulými životy, ale jeho příčinou může být fyzická, mentální, emoční a duchovní přitažlivost, která vznikne ve chvíli, kdy daného člověka poprvé potkáte.

Díky tomuto konceptu se můžeme osvobodit od duchovních aspektů minulých životů, které mnozí považují za nepraktické. Povaha velké části lidí je zkrátka taková, že chtějí vztah, jenž potrvá celý život. Příčiny této touhy pro ně nejsou důležité a ani se ji nepokouší vysvětlit duchovními termíny. Důležité je pro ně jen najít někoho výjimečného, se kterým by se cítili dobře a bezpečně. Pokud patříte k tomuto druhu lidí, tato kniha vás obohatí. Můžete se ale ochuzovat způsobem, jemuž třeba v tuto chvíli dobře nerozumíte.

Řada lidí má pocit, že žádat od světa božskou spřízněnou duši je příliš mnoho. Věří, že něco takového je nedosažitelné – a právě proto to nedosažitelné je. Jiní lidé (ti, kteří jsou příliš analytičtí) jsou zase zmatení termínem spřízněná duše. Nevědí, co tento záhadný termín znamená, protože přesahuje jejich zkušenost.

Není ale možné, že máte celou řadu různých spřízněných duší? Co když je každá taková duše díky své podstatě vhodná k tomu, abyste se do ní zamilovali? Lze oprávněně říci, že mnoho z nás se zamilovalo více než jednou. Většinou hledáme jedinou výjimečnou osobu, se kterou bychom strávili život, ale pravda je taková, že se v průběhu života hluboce zamilujeme do více než jednoho člověka.

Věřím tomu, že přesvědčení o „výjimečné osobě“ je správné, ale také si myslím, že se zamilováváme vícekrát, protože máme více než jednu spřízněnou duši. Tyto přechodné spřízněné duše nemusí být vždy člověk, jehož znáte z minulého života. Může jít o osobu, jejíž povaha je taková, že nás může něco naučit, nebo třeba o někoho, s kým sdílíme více negativních přesvědčení než těch pozitivních. Takovému druhu spřízněných duší říkám duchovní mrkve, které nás vedou k tomu správnému člověku. Výraz odkazuje k obrazu chlapce sedícího na vozíku, jejž táhne osel. Chlapec drží dlouhý klacek, na jehož konci je přivázána mrkev takovým způsobem, aby byla těsně před oslem, a přitom na ni nemohl dosáhnout. Jak se osel snaží dosáhnout na mrkev, táhne dopředu celý vozík. Stejným způsobem nás přechodné spřízněné duše táhnou vpřed směrem k té kompatibilní.

Pokud jsou k nám ostatní lidé přitahováni, může tomu tak být z právě popsané příčiny. Proto je důležité provést práci s přesvědčením také u své vlastní osoby. Jedině tak můžete být připraveni pro svého božského životního partnera – spřízněnou duši.

Mezi sedm typů spřízněných duší patří:

Dvojitý plamen

Někteří lidé jsou při hledání spřízněné duše zmatení. Místo ní požádají Stvořitele o dvojitý plamen – a tedy někoho, kdo je stejný jako oni. V takovém vztahu může přetrvávat hodně napětí. Dvojitý plamen může také být také váš o dvacet mladší „zrcadlový obraz“ – se všemi typickými vlastnostmi osmnáctiletého člověka. Pokud se setkáme s dvojitým plamenem, zůstane v našem životě obvykle jen chvíli.

Nekompatibilní spřízněná duše

Nekompatibilní spřízněná duše je někdo, koho znáte z jiného času a místa. Do takového člověka je snadné se zamilovat, zvláště pak, pokud si pamatujete, jak moc jste se milovali. V současnosti však máte oba úplně jiné vibrace a jste navzájem nekompatibilní. Nekompatibilní spřízněná duše však má být „mrkví“, která vás povede směrem ke skutečné spřízněná duši a naučí vás věci, jež na této cestě potřebujete. Vesmír může použít jiného člověka, aby vás vyvedl ze špatné životní situace do lepší pozice.

Surový diamant

Jako surový diamant označujeme člověka, který má všechny kvality k tomu, aby mohl být spřízněnou duší, ale ještě se plně nevyvinul.

Pokud jste potkali svou spřízněnou duši dříve, než nastal pravý čas, může být jako surový diamant – potřebuje nějaký čas a práci, aby získala lesk, jas a kvalitu. Z vaší strany bude potřeba především trpělivost. Ptejte se tedy vesmíru: „Kdy bude má spřízněná duše připravena?“ Tato otázka je zvláště důležitá tehdy, jestliže hledáte božskou spřízněnou duši.

Pokud bych Guye (autorčin manžel) potkala deset let předtím, než jsem jej potkat měla, nikdo z nás by na vztah nebyl připraven. Guy na mě nebyl připraven pět let předtím, než jsem ho potkala. Nejsem si ani zcela jistá tím, zda byl připraven v době našeho setkání. Byl to můj surový diamant – a jak surový! Žil celé roky na ranči a do města přijížděl jen tehdy, když to bylo absolutně nezbytné. Navíc neuměl mluvit potichu. Jeho otec totiž trpěl částečnou hluchotou a Guy musel mluvit nahlas, aby ho slyšel. Tento muž, který dnes přednáší před třídou posluchačů, se musel naučit ovládat svůj hlas, což mu trvalo několik let. Řekla bych mu: „Guyi, vždyť vyděsíš dámy ve třídě!“ Také se musel naučit klidně sedět, protože byl zvyklý na manuální práci. Byli jsme na sebe připraveni emočně, ale jen tak tak.

Buďte tedy trpěliví. Co když vesmír pomáhá vašim spřízněným duším ve vývoji, aby byly připravené na chvíli, kdy se s vámi setkají? Chcete je možná poznat hned, ale předčasné setkání by znamenalo, že byste byli nekompatibilní. Vaše spřízněná duše je možná jako koláč, který se peče v troubě. Pokud ho vyndáte dříve, rozpadne se.

Mnozí jsme silní, co se týče umění zhmotňování. Ve své aroganci a netrpělivosti se nám stává, že k sobě přivedeme svou spřízněnou duši dříve, než je připravena. Jedna moje přítelkyně zhmotnila svou spřízněnou duši, ale byl zde malý problém – byla právě uprostřed rozvodového řízení. Přítelkyně tedy musela zažít emoční drama s mužem, který právě procházel rozvodem.Taková situace jistě nepřispívá k bezproblémovému vztahu.

Spřízněná duše s nevyřízenými účty

Mistr je bytost, jež během mnoha životů dosáhla takových ctností, že dokázala opustit trojrozměrný svět. Pokud se někdy dostanou zpět trojrozměrného světa, jsou známi jako sestoupivší mistři. Nedávno jich mnoho sestoupilo na Zem, aby obývali lidská těla a učili děti mistrů, které žijí na této planetě. Obecně se dá říct, že se vrátili s úkolem pomoci lidstvu.

Jelikož sestoupivší mistři prožili mnoho životů, mohou potkat řadu lidí, jež znali dříve. V některých případech jde o členy rodiny duší nebo o jedince, které zkrátka znali z minulých životů.

Pokud je mezi mistry a těmito dušemi nevyřešená energie, je to příležitost k tomu, aby se všechny problémy urovnaly. Pokud však mistr potká někoho, o kom je přesvědčen, že je mezi nimi něco, co je třeba vyčistit, neznamená to, že by takovéto čištění bylo pro mistra povinné. Jedná se o dobrovolný akt a čištění by se měla zúčastnit i druhá osoba.

Děti mistrů, kteří tvoří zbytek populace duší na Zemi, byly na tuto úroveň seslány proto, aby rostly a učily se. Jsou to trojrozměrná stvoření, jež žijí své životy proto, aby si čistila svou negativní karmu. Mohou mít také nevyřešené účty z minulých životů. V tom případě dostanou v příštím životě šanci danou osobu opět potkat a vše vyřídit. Lidé se někdy dostávají do vztahů jen proto, aby vyčistili negativní karmu mezi sebou a partnerem. Jakmile se tak stane, dospějí a posunou se dál.

Výše řečené vysvětluje, proč máme někdy více spřízněných duší. Já jsem například byla vdaná hned čtyřikrát. (Ano, mám manžela pro každý směr svého vývoje!) Z hlediska vyššího principu lze říci, že jsem si tyto lidi vzala také proto, že byly mezi námi nevyřešené konflikty z minulosti. To ovšem nutně neznamená, že nedokončená práce byla pouze na mé straně; mohla být z větší části i na straně druhé osoby.

Se třemi muži jsem se rozvedla částečně proto, že nevyřízené účty mezi námi byly vyřešeny. Další důvod, proč tito lidé přišli do mého života, byl ten, že každá zkušenost je důležitá na úrovni, které nejprve plně nerozumíme. Každý z nich mě naučil něco o mně samé a pomohl mi dostat se na vyšší úroveň vědomí. Jakkoliv tyto vztahy byly obtížné, pomohly mi v duchovním vývoji.

Kompatibilní spřízněná duše

Kompatibilní spřízněná duše je někdo, kdo vám rozumí a miluje vás. Tito lidé jsou kompatibilní s vaší osobností, ale nemusí to automaticky znamenat, že je jednoduché s nimi žít. Zvláště u léčitelů se zdá, že často nevydrží žít s někým, kdo je příliš „jednoduchý“, protože se snadno začnou nudit. Potřebují spíše někoho, kdo by je ve vztahu stimuloval a opravdu s nimi komunikoval.

Kompatibilní spřízněná duše je osoba, která je s vámi kompatibilní právě v tuto chvíli. Tato kompatibilita se týká vibrací, jež vydáváte zrovna v tento konkrétní časový úsek svého života. To je v pořádku, ale časem můžete udělat ve svém duchovním vývoji zásadní skoky a v takovém případě spíše zatoužíte po někom, kdo s vámi poroste – po kompatibilní životní spřízněné duši.

Kompatibilní životní spřízněná duše

Kompatibilní životní spřízněná duše neboli životní partner je člověk, který s vámi v průběhu života roste mentálně i duchovně. Je k vám přitahován proto, že s vámi sdílí více pozitivních než negativních přesvědčení. Taková osoba vás neustále povzbuzuje, abyste rostli, a z vašeho růstu má radost.

Jedním z cílů, jež v tomto životě máme, je najít životního partnera nebo opravdovou lásku výjimečné bytosti, která s námi putuje ze života do života. Tento typ duší je navzájem velmi přitahován a svým temperamentem se k sobě ideálně hodí. Jejich zájmy se sice mohou lišit, ale obě duše jsou spojeny poutem božské povahy.

Takovéto spojení lidí, kteří spolu harmonizují svou povahou, pohledem na svět, vzájemnou empatií a citlivostí ke světu, vytváří energii, jež přetrvává i po životě. Věřím, že kompatibilní životní spřízněná duše je ten, kdo vás z nevysvětlitelného důvodu zná natolik, že to slova nemohou dost dobře vyjádřit. Přesně taková by podle mě měla spřízněná duše být. Jakmile ji potkáte, okamžitě ji poznáte jako někoho, koho dobře znáte, ale nevíte odkud. Podobá se to pocitu dejà vu – cítíte se, jako byste už někdy podobnou situaci zažili. Obdivujete způsob, jakým se pohybuje, všímáte si energie, která dotyčnému vyzařuje z očí. Zdá se vám, že jeho energie pochází z jiné doby a jiného místa. Pocit rozpoznání duše takovéhoto člověka doprovází silný pocit přitažlivosti k němu. Tyto duchovní zážitky nelze jednoduše vysvětlit psaným slovem.

Vztah se spřízněnou duší je celý založen na energii dané osoby. Přitahuje nás stejnou měrou, jako ta vaše přitahuje onen protějšek. Táhne nás jako magnet. Duše je přirozeně magnetická – stejným způsobem jako magnetický pól Země. Tvoříme malý svět sami o sobě a přitahuje nás osobnost s obrácenou polaritou – nejen (obvykle) opačného pohlaví, ale také opačných vibrací. Při zhmotňování spřízněné duše byste si měli představit osobnost se stejně silnou energií, jako je ta vaše, nebo o trochu vyšší.

Když žádáte o spřízněnou duši, buďte velmi opatrní. Musíte přesně vědět, o koho žádáte, abyste dotyčnou osobu poznali, jakmile se s ní skutečně setkáte. Také vždy žádejte o duši, která je s vámi kompatibilní.

Takový člověk nebude po všech stránkách dokonalý. Každý vztah je totiž tvořen energií, která – aby neustále proudila – vyžaduje stimulaci. I proto byste měli být připraveni na chvíli, kdy spřízněná duše vejde do vašeho života.

Existuje správný způsob, jak spřízněnou duši najít – dovolte jí, aby vás našla, a umožněte vesmíru, aby vám ji daroval. Znám spoustu lidí, kteří spřízněnou duši namohou najít toho z prostého důvodu, že při hledání příliš tlačí na pilu.

Pokud se opravdu znáte a milujete sami sebe, jste na setkání se spřízněnou duší připraveni. To ale automaticky neznamená, že ona je připravena na vás. Každý se vyvíjíme různou rychlostí. Věřím ale, že pro každého na světě někdo existuje.

Těsně předtím, než svou spřízněnou duši najdete, budete zažívat ochromující pocity samoty, které budou předzvěstí budoucích události. Tyto pocity jsou dobrým znamením, že za rohem na vás někdo čeká.

Pamatujte si ale, že každá spřízněná duše, a to dokonce i ta kompatibilní, vás pouze doplňuje. Nikdo jiný z vás nemůže udělat hotového člověka; to můžete pouze vy. Pokud nejste úplní sami o sobě a něco vám chybí, nemáte do vztahu co přinést.

Božský životní partner

Božský životní partner neboli božská spřízněná duše je více než jen kompatibilní spřízněná duše. Je to někdo, kdo již ve svém bytí dosáhl mistrovství a sdílí se svým partnerem v této inkarnaci úkol a božské načasování.

***

Mnoho z nás nechce zůstat v životě samo. A víte proč? Nebylo v plánu, abychom své úkoly plnili sami. Měli bychom je plnit s podporou a pomocí nějaké výjimečné osoby. To znamená, že součástí našeho úkolu je, abychom se naučili, jak naprosto a bez výhrad odevzdat svou lásku jednomu člověku.

Z chystané knihy Jak najít svou spřízněnou duši autorky Vianny Stibal