Zkuste mrknout na studium tradiční čínské medicíny v naší úžasné Shanti Academy!

WhatIsSinCo je to hřích? A existuje? Pojďme se podívat na vysvětlení pojmu hřích z pera jednoho z předních filozofů 20. století věnujících se ezoterice – Lobsanga Rampy:

Co je to hřích? Hřích je to, co skupina kněží v jakékoli době považuje za nežádoucí. Ve skutečnosti je tento termín docela nesmyslný. Dnes to vypadá, jako by hříchem bylo i rozmnožování. Říká se přece, že děti se rodí v hříchu. Jak by mohly? Bez rozmnožování by nebyly rasy ani kněží.

„Hříchy“ zahrnují pýchu, chamtivost, chtíč, zlost, obžerství, závist a lenost. To jsou hlavní hříchy, od nichž se odvíjejí všechny ostatní.

Pýcha samozřejmě není nic jiného než nepochopení vlastních schopností. Chamtivost se vytratí, jestliže člověk získá předmět, po kterém baží. Chtíč je jiné pojmenování sexuálního elánu, bez nějž by rasa nemohla pokračovat. V minulosti byl sex považován za odměnu od kněží pro ty, kdo je poslouchali.

Sex ve skutečnosti není považován za hlavní hřích. Dříve byl dokonce kněžími oblíben, protože na něj lákali lidi do chrámů. Využívali k tomu jevištní představení, z nichž by každému v dnešní době lezly oči z důlků. Mimo jiné taky ustanovili zákon, že každá neprovdaná žena v zemi by se měla jednou za rok oddat jakémukoli muži, který jí na půdě chrámu nabídne peníze.

Hřích je to, co bylo kněžími odsouzeno jako něco, co může oslabit jejich vlastní sílu a moc. Nejlépe se mu vyhnete, když se budete držet pravidla „chovej se tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě.“ Víte-li, že by se vám něco nelíbilo, pak to nedělejte nikomu jinému. Chovejte se tak, řiďte se tím v životě a budete v bezpečí.“

Převzato z chystané knihy Lobsanga Rampy Moudrost starověkých národů, kterou k vydání v roce 2016 připravuje nakladatelství Eugenika.

Úvodní něžná kresba převzata ze stránky Just Bible Truth: http://www.justbibletruth.com/Graphics/WhatIsSin.jpg