Zkuste mrknout na studium tradiční čínské medicíny v naší úžasné Shanti Academy!

Zdánlivě to má hlavu a patu. Hospodářské noviny uveřejnily informaci o nápadu jednoho pána poslance ohledně certifikace terapeutů TCM. Nemá to hlavu ani patu v okamžiku, kdy se ukáže, že jediná nyní aktuální možnost je vystudovat si BAKALÁŘSKÝ (!) obor v zahraničí ;-). Takže – my (= stát) dáme požadavky na vzdělání, ale neumožníme, aby si to již stávající terapeuti mohli vůbec vystudovat v Česku. Prostě jeďte pryč.

Problematika kontroly škol v zahraničí, obzvláště mimo EU

A jak budou kontrolovat kvalitu oněch škol v cizině?… Nedejbože když si to člověk vystuduje v Číně mimo Evropskou unii? Přitom v Česku je několik vysoce kvalitních škol pro studium TCM a celkové vzdělávání vezme studentovi/terapeutovi mnoho let (polo)oficiálního vzdělávání (protože oficiálně akreditovaně to nelze) a mnoho dalších let samostudia (o finančních, časových a dalších nákladech ani nemluvě).
Přesto to státu nestačí. Místo co by umožnil ČESKÝM, JIŽ EXISTUJÍCÍM školám se akreditovat a v Česku vzdělávat české terapeuty, přijde s touhle pitominou. Aby lidé, kteří už tak x let studují, mohli studovat (v cizině…) dalších x let.

Vystudovat si v Česku a poskytovat SLUŽBY

Takže pak bude nejlepší mít vystudovánu V ČESKU školu, jíž člověk věří, a do živnosťáku si dát „služby“. Nevím jestli označení „terapeut a specialista tradiční čínské medicíny“, jejž by terapeut získal skrze státem kontrolované vzdělávání, za ty nervy, a hlavně další nejasnosti stojí. Podle mě je to jen další pokus o restrikci, jak „ten podvod“ (= rozuměj TCM) z Česka jednou provždy vyhnat.

Jako jsme pálili čarodějnice, „pálíme“ teď alternativní medicínu a postupy

Když to vezmeme z historického hlediska – máme u nás staletí trvající tradici bylinářek, drsně přerušenou násilně upalováním „čarodějnic“. Již nikdy se tím pádem nepodařilo pokračovat v těchto znalostech časově kontinuálně: ztratily se znalosti šamanů o jedovatých a halucinogenních bylinách, kořenářky nejsou brány vážně a nemají na co navázat. Přitom jejich předchůdkyně znalosti nepředávaly tradiční univerzitní cestou, přesto lidem pomáhaly. Stále si kladu otázku, proč je třeba ochránit svéprávného, inteligentního evropského občana před tím, aby si sám vybral svého terapeuta, ať je to lékař (MUDr.), terapeut TCM nebo třeba „šarlatán“? Co když zrovna jemu pomohou? A vox populi je mocný… ti, kdo podvádějí a jen hrabou, tak jako tak dlouhodobě nikam nedojdou.