Zkuste mrknout na studium tradiční čínské medicíny v naší úžasné Shanti Academy!

Po dohodě se všemi stranami (DDM a KD) vám můžu s radostí oznámit, že:
  • od 7. 7. do 25. 8. bude probíhat jednou týdně jóga v sále Kulturního domu Rychvald
  • čas jógy je stanoven na 17.–18.30 hod. v úterky
  • maximální počet účastníků v současné situaci činí 15
  • pokud bude v zemi klidná epidemiologická situace, bude možné koncem června uvažovat o navýšení počtu cvičenců o 5, a tedy celkem na 20
V nejbližší době všem, jejichž e-mailové adresy mám k dispozici, pošlu odkaz na přihlašovací server. Hlaste se prosím vy, kdo víte, že se zúčastníte pokud možno všech lekcí, ať nebrzdíte někoho, kdo by chtěl chodit každý týden a nezbylo by na něho místo (samozřejmě věci vis major neovlivníme). Pokud víte o zájemci, který nepoužívá FB a nemá přístup na e-mail, dohodněte se s ním: v mém rezervačním systému můžete zaškrtnout více osob (na svůj jeden e-mail). Místo budete mít rezervováno po úhradě kurzovného pro 8 lekcí (1 200 Kč). Na své platby dostanete faktury. Pokud by se změnila epidemiologická situace během léta, budeme (další) vracení kurzovného řešit dle odučených hodin a aktuální situace.

Prozatím vás zvu na online cvičení na mém kanále Youtube, kde najdete v tuto chvíli dvě videa:

  • 15minutovou rozcvičku (původně DVD)
  • 33minutové cvičení
  • (22 minut – orgánová sestava – bude zpřístupněno koncem tohoto nebo začátkem dalšího týdne)